Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Varmepumper und pres på grund af fossile brændstoffer

Kan det betale sig at installere en varmepumpe i din bolig? Reelle tal lyver som bekendt ikke. 2015 viste det laveste tal for salg af varmepumper, i mange år. Noget tyder på at danskerne, og de politiske tiltag, og mangel på samme, sætter en effektiv kæp i hjulet for varmepumpens kamp om pladsen som opvarmningsform. Oliefyret og de fossile brændstoffer synes fortsat at have fører trøjen.

Ikke siden 2010 har tallet været så lavt, og det må siges at være stik mod forventningerne. Det er tal fra branchens egen organisation, Dansk Energi, der viser dette.

Hensigten var, at Danmarks effektive indførsel af vindmøller, sammen med varmepumpen, skulle erstatte den noget dyrere og klimamæssigt, uacceptable opvarmning via oliefyrene, med den strøm som vindmøllerne leverer. Det er vigtigt for Danmark, at mængden af fossile brændstoffer minimeres, så Danmark totalt set ikke bliver for uafhængig, og er klar, når lagrene af eksempelvis olie, løber ud.

Der er 2 typer varmepumper; luft-vand, væske-vand, og samlet set er der blot 70.000 varmepumper i Danmark i dag, og med blot 100.000 oliefyr tilbage, som kan konverteres til varmepumper, synes det som om successen er til at overse. Her skal man nemlig, ifølge offentlige beregningen, helt op på 300.000 varmepumpeanlæg, før det batter på elforsyningen. En fiasko af de større kan man vel godt tillade sig at sige.

Blandt andet på grund af lovgivningen, eller mangel på regulering af samme, så er det reelt træpillefyr, som boligejerne investerer i, og det er ikke optimalt for elforsyningen, og Danmarks fokus på vindmølleenergi. Ydermere, så har den lavere oliepris, på trods af dollarens himmelflugt, haft en stor indflydelse på salget af varmepumper.

Manglende politiske indgreb, såsom afgifter på træpiller, gør at det ikke er rentabelt at anskaffe varmepumper, men snarere træpillefyr, når det gamle oliefyr skal udskiftes. Det betyder så at man i stedet for at have 300.000 varmepumpe-hjem, har op mod 348.000 hjem med træpillefyr om godt 20 år. Knapt en ”succes” for de oprindelige intentioner om at gøre ”varmepumpen energiens konge”.

Politisk set, så er varmepumper vs. Træpillefyr, o.l., sparket ikke alene til hjørnespark, men langt ud af ”energiens stadion”, fordi den nuværende afgiftsstruktur ikke understøtter- og fremmer indførelsen af varmepumper. Den tilgodeser den p.t. billigste løsning, altså træpillefyr. Det var meningen, men en politisk aftale om dette, blev i 2012 taget af bordet, og der er ikke sket noget siden på området, på trods af skiftende regeringer. Det eneste der synes at kunne redde varmepumperne fremmarch, frem mod det optimale mål, synes at være en indførsel af en tilskudsordning for installation af varmepumper. Det gælder både for overgang fra oliefyr til varmepumper, men i sandelighed også ved at man gav tilskud til at boligejerne gik fra træpillefyr til varmepumper. Spørgsmålet er blot, om det ikke er ved at være for sent. Reelt set så er der ikke noget incitament til at tage lige netop den opvarmningsform, som samfundsøkonomisk er klart den mest attraktive. Det kunne man gøre ved at sætte afgift på træpiller, samtidig med at man gav et tilskud til varmepumper.